Tuesday, September 1, 2009

Mer om poliser

Huvudagatan, Rudaki, löper genom hela staden. Det måste vara en av de mest polistäta gatorna i världen. Varje 100-200 meter står en eller flera poliser. Huvudsysselsättningen är att stoppa bilar och minibussar för diverse kontroller. Tydligen är det ett ganska genomkorrupt system där betalningar utan kvitto är normen.

Poliserna flaggar, till synes slumpvis, in bilar. Sen följer en procedur när polisen med myndig min och bestämda steg går fram till bilen. Bilisterna verkar vana vid systemet och hoppar antingen ur alternativt sitter kvar vid ratten. Hur som helst börjar det hela med att man hälsar artigt på varandra genom att ta i hand. Sen följer en diskussion om vad som skall hända härnäst. Papper kontrolleras och proceduren tycks ta sin lilla stund. Hur det slutar har jag ännu inte exakt lyckats förstå, men antagligen med någon form av betalning alternativt lång väntan.


No comments:

Post a Comment