Friday, October 16, 2009

Cementfabrik i teori och praktik

I utkanten av Dusjanbe ligger en cementfabrik som nog sett sina bästa dagar. Det försöker man dock kompensera med att väggen utanför är smyckad med samma fabrik (och andra Tadzjikiska höjdpunkter) i sina glansdagar.

Cementfabrik i teorin


Cementfabrik i praktiken


No comments:

Post a Comment