Wednesday, April 7, 2010

Dagens ryskalektion

Lästen en rysk hymn i min ryskabok som går ungefär som följer:

På olika öar, i olika länder
över hav och oceaner
alla ni som är unga
ge mig era händer
i vårat led av vänner

Sa jag att boken är från sovjettiden?

Dagens text heter: Varför jag inte blev en mönsterelev - "отличник"


No comments:

Post a Comment